Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Strategische Agenda

Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020
De Regio West-Brabant heeft in februari 2012 de Strategische Agenda West-Brabant gepresenteerd. Deze is in nauwe samenwerking tot stand gekomen tussen ondernemers, onderwijs en overheden (de drie O’s) en daarmee een breed gedragen maatschappelijke agenda voor West-Brabant. De Regio West-Brabant heeft in deze Strategische Agenda als uitgangspunt geformuleerd dat Economie, Ecologie en Leefbaarheid in balans tot ontwikkeling moeten komen.

 

19 colleges werken samen aan een duurzaam West-Brabant

Samenwerken met de drie O’s, Ondernemers, Onderwijs en Overheid, is het voornaamste uitgangspunt van de 19 West-Brabantse gemeenten. De doelen en projecten die beschreven staan in het uitvoeringsprogramma van de Strategische Agenda zijn dan ook gezamenlijke opgaven van gemeenten, onderwijs en maatschappelijke instellingen. Maar vooral ook van het bedrijfsleven.


Naast het thema duurzaamheid heeft de Regio West-Brabant prioriteiten gesteld. We richten ons onder andere op de volgende thema’s: 

 

Werk
Het thema “werk” staat hoog op ieders agenda. Het hebben van werk en dus inkomen is een belangrijke voorwaarde om als individu of groep regie te voeren over het eigen leven. West-Brabant beschikt over een breed scala aan bedrijven in een groot aantal sectoren, die bijdragen aan het Bruto Nationaal Product in Nederland. Dit willen we vasthouden en versterken. De grote uitdaging ligt in het kwantitatief en kwalitatief aansluiten van vraag en aanbod. Wilt u meer weten wat wij hier concreet aan bijdragen, lees dan verder op de website van het regionaal platform Arbeid (rpA):
www.rpa.west-brabant.eu

 

Energietransitie
Verduurzaming van onze energiebronnen is onvermijdelijk. We zetten in op een duurzame energietransitie. Dat betekent werken vanuit twee invalshoeken:

  • door slimme maatregelen het gebruik van energie verminderen.
  • duurzame energieopwekkingmethoden stimuleren.

Voor het MKB biedt dat enorme kansen en dus nieuwe werkgelegenheid. Denk hier bijvoorbeeld aan  de realisatie van “0 op de meter” woningen.

 

De moderne maakindustrie
De industrie in West-Brabant is bezig met een transitie. De industrie wordt kleinschaliger, is meer gefocust op toegevoegde waarde en minder op kosten. Innovatie en niches zijn essentieel, schoner en duurzamer is het uitgangspunt. Uit een recente economische analyse (Valueport) van Midden –en West-Brabant blijkt dat moderne maakindustrie de kurk is waar de West-Brabantse economie op drijft. Als het bij de productiebedrijven (maakindustrie) goed gaat, is ook de werkgelegenheid in sectoren als logistiek, maintenance en zakelijke dienstverlening verzekerd.

 

Een leefbare regio
De Regio West-Brabant zorgt er mede voor dat het voor de inwoners goed toeven is. Om de regio ‘leefbaar’ te houden, zetten we enerzijds in op Woningbouwopgaven (comfortabel wonen, energie -en levensloopbestendig), bereikbaarheid (wegen, openbaar vervoer en breedband) en  voorzieningen en innovaties in  zorg en welzijn. Anderzijds dragen we concreet bij aan projecten in de vrijetijdseconomie, zoals bijvoorbeeld de wandel –en fietsknooppuntennetwerken.

 

Lees verder over de Strategische Agenda.  

 

Contactpersoon voor de Strategische Agenda:

Albert Reijlink, Hoofd Strategie

T: 076-5027206

E: albert.reijlink@west-brabant.eu