Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Regio West-Brabant

Regio West-Brabant: samenwerking van 19 gemeenten
De Regio West-Brabant is een alliantie van negentien gemeenten met als doel de regio te versterken en te stimuleren op het gebied van onder andere economie en arbeidsmarkt, mobiliteit, duurzaamheid, zorg, welzijn, onderwijs en ruimtelijke ontwikkelingen en wonen. Daarnaast is de RWB een strategische gesprekspartner voor onder andere provincie, de nationale overheid en Europa, waar het gaat om de toekomst van de regio en beschikbare fondsen.

 

Gunstige ligging

West-Brabant is een regio die door haar gunstige ligging in het hart van de Nederlands-Vlaamse Delta, een bijzondere economische positie inneemt. Met een Bruto Regionaal Product van € 24,1 miljard en meer dan 36.000 bedrijven behoort West-Brabant op economisch vlak tot één van de topregio’s in Nederland. Zo ligt bijvoorbeeld de arbeidsproductiviteit in West-Brabant ver boven het Nederlands gemiddelde.
 

Samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid
De kracht van West-Brabant heeft naast genoemde ligging ten opzichte van de mainports Rotterdam en Antwerpen te maken met de uitstekende infrastructurele verbindingen met het achterland, het opleidingsniveau van de beroepsbevolking en het prettige woon- en leefklimaat. In West-Brabant werken bedrijfsleven, onderwijs en overheid nauw samen om ook in de toekomst de concurrentiekracht van het regionale bedrijfsleven op peil te houden en te versterken. Dit onder andere door een sterke focus op innovatie en business development, waarbij de behoefte van het bedrijfsleven centraal staat.  
 
Uiteindelijk gaat het er om dat het in West-Brabant goed toeven is. Het is er goed om te werken, te wonen, te komen en te verblijven. Die opgave wil de Regio West-Brabant, graag ondersteunen in de wetenschap dat alleen gezamenlijk met bedrijfsleven en onderwijs die uitdaging tot mooie resultaten
kan leiden.