Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Governance

Netwerkbijeenkomst

Vier keer per jaar komen alle colleges bijeen tijdens een netwerkbijeenkomst.

 

Doel plenaire gedeelte van de netwerkbijeenkomst
Het toetsen van draagvlak van integraal beleid bij de West-Brabantse bestuurders.

 

Werkvorm plenaire gedeelte van de netwerkbijeenkomst
Vergadering naar analogie van de ALV van de VNG. Dit betekent dat een werkgroep een voorstel doet dat door de leden geamendeerd kan worden.


Portefeuilleoverleggen  

Sinds 2014 zijn er programma's met portefeuillehouderoverleggen:

Er is één programma waar de besluitvorming in een bestuurscommissie plaatsvindt:

 

Portefeuilleverdeling

  De RWB heeft een overzicht gemaakt van de verdeling van alle portefeuilles.

  Bekijk dat overzicht hier.

   

  Rollen Regio West-Brabant via de portefeuillehouderoverleggen:

 • Initiërend: bestuurlijk/politieke vraagstukken benoemen en vraagstelling formuleren en bestuurlijk vast laten stellen (agendazetting);
 • Regisserend: Poho is verantwoordelijk voor het betreffende project als trekker;
 • Coördinerend: Poho zorgt voor platform om relevante partijen (drie O’s) vraagstuk op te pakken, de voorbereiding er van en afspraken vast te leggen;
 • Participerend: Poho is proactief betrokken bij relevante netwerken, gremia en overlegtafels aangaande strategische/prioritaire dossiers en actueel relevante vraagstukken;
 • Uitvoerend: Poho heeft betreffende uitvoeringstaak op basis van een expliciet bestuursbesluit toegewezen gekregen (vb: KCV, archeologie, Mobiliteitscentrum, Routebureau).
 • Monitorend: Monitoring is bij iedere fase van het project noodzakelijk. Voor welke projecten en de fase waarin het project zich bevindt verzorgt de Poho de rapportage over voortgang afspraken en uiteindelijke resultaten (de learning loupe).