Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten

West-Brabantse gemeenten

Gemeenten in de Regio West-Brabant
Lees meer »
Print

Advies samenwerkende overheden over 380 KV tracé onverkort overgenomen

07-07-2017

De samenwerkende overheden hebben verheugd gereageerd op het besluit van minister Kamp over de keuze van het Zuid-West hoogspanningstracé 380 KV dat tussen Rilland en Tilburg wordt aangelegd. De minister besloot het advies van de samenwerkende overheden onverkort over te nemen.

 

Het tracé is nodig om Nederland ook in de toekomst te blijven voorzien van de stroombehoefte. De samenwerkende overheden - 18 gemeenten en 2 provincies -overhandigden op 31 mei een meest gedragen tracé als advies aan minister Kamp. De minister maakte vandaag bekend dit advies over te nemen. Bij de verdere uitvoering blijven de samenwerkende overheden ook nauw verbonden.

 

Ron Dujardin, bestuurlijk voorzitter samenwerkende overheden reageert: “Wij zijn zeer verheugd dat de minister ons breed gedragen plan en voorstel heeft overgenomen. Alle tijd en werk hebben hun vruchten afgeworpen. We zijn tevreden met het proces waarbij de minister ons de ruimte gaf om mee te denken. We gaan vol enthousiasme van start met het samen met EZ/TenneT uitwerken van het voorkeursalternatief. We beseffen ons dat de realisatie van de 380 Kv altijd ergens pijn doet. Ook hierbij laten we elkaar als samenwerkende overheden niet los en werken we samen aan de beste weg.”

 

Erik van Merrienboer, gedeputeerde Ruimte van de provincie Noord-Brabant vult aan:
"Met het overnemen van het advies van de samenwerkende overheden, inclusief de aandachtspunten waar wij om hebben gevraagd, spreekt de minister zijn erkenning en waardering uit voor het complexe traject. Dit hebben wij in alle zorgvuldigheid doorlopen en daarin zijn alle lokale en provinciale belangen uitvoerig zijn gewogen."

 

In de geest van de nieuwe omgevingswet, was het onze ambitie om met 18 gemeenten en twee provincies samen te werken als waren we één gemeente, en daar zijn we in geslaagd. Dat is mede te danken aan de zeer goede samenwerking die wij de afgelopen periode hebben ervaren met het departement en Tennet.

 

Alle informatie over deze hoogspanningsverbinding vind je op:  http://www.zuid-west380kv.nl/rilland-tilburg

 

« Terug naar het nieuwsoverzicht